Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

2016 SIOE FRENHINOL CYMRU - LLANELWEDD, POWYS

Roedd ein stondin yn Neuadd Morgannwg yn Sioe Frenhinol Cymru ar 18fed hyd yr 21ain o Orffennaf i hyrwyddo Meirionnydd a chadw gwenyn i'r cyhoedd yn llwyddiant mawr.

Dangoswyd ffilm ddwyieithog barhaus ar sut mae ein gwenynwyr yn gweithio gyda'u gwenyn ac yn rheoli eu cytrefi mewn rhai o'r lleoliadau mwyaf heriol, boddhaus a syfrdanol ym Meirionnydd.

Hefyd bu plant yn cymryd rhan gyda 'chwch gwenyn' rhyngweithiol a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer y sioe. O ganlyniad bu i dros 300 o blant ymweld â'r cwch gwenyn (nid i gyd ar unwaith!) dros bedwar diwrnod y sioe.

Our and our

Diolch yn fawr i'n 19 stiward a wnaeth y digwyddiad yn gymaint llwyddiant.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'n noddwyr am helpu i ariannu ein stondin. Maent yn cynnwys:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phlas Tan y Bwlch, Magnox, C. Wynne Jones, Huws Gray, Wynnstay, BeeCraft, ac aelodau Gwenynwyr Meirionnydd.

I gael mwy o wybodaeth am ein noddwyr ac eraill sydd wedi cyfrannu arian i'r prosiect, cliciwch yma