Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Gwenynfa Cymdeithas Gwenynwyr Sir Feirionnydd

Photograph

Cychwynnom ystyried cael Gwenynfa CGM ym mis Mai 2012. Wrth drafod gyda Chanolfan Astudiaethau Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog fe wnaethant gytuno i adael i ni ddefnyddio'r Hen Berllan ar eu tir hwy a hefyd ddarparu grant i ni. Sefydlwyd Tîm Gwenynfa (sydd ar hyn o bryd yn 12) gan aelodau CGM a chafodd llawer o waith ei wneud yn ystod Gwanwyn 2013 i baratoi'r safle.

Nod deuol y Wenynfa yw darparu hyfforddiant i aelodau a hyrwyddo cadw gwenyn i'r gymuned ehangach.

Photograph

Yn niwedd Mehefin 2013 lleolwyd dau gwch gwenyn lleol yn y Wenynfa. Ers hynny mae nifer y cychod wedi cynyddu ac rydym yn ceisio mynd i mewn i'r gaeaf gyda chwe chwch ffyniannus. Rydym hefyd yn ceisio cynnal cymysgedd o gychod gwenyn cenedlaethol safonol a 14x12 - mewn pren a pholystyren. Mae hyn yn rhoi syniad da i ddechreuwyr beth sydd ar gael yn ogystal â'r gwahaniaethau rhwng y cychod gwenyn.

Mae'r Wenynfa'n cael ei ddefnyddio yn bennaf ar gyfer 'cyrsiau dechreuwyr' ac ar gyfer sesiynau Gwenynfa prynhawn i aelodau (tebyg i 'Sesiwn Gartre'). Mae hefyd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer cyrsiau allanol (e.e. 'Cwrs Hyfforddi Ffermwyr Ifanc) a Chwrs Gwella CGPCymru.

Yn ystod y Gwanwyn ac ar gychwyn Haf mae cychod sydd angen eu hollti i atal heidio yn cael eu rhannu gan ddefnyddio cychod cnewyllyn, ac yn cael eu gwerthu yn ddiweddarach i ddechreuwyr neu aelodau sy'n gofyn am wenyn. Mae hyn, a gwerthu mêl i Blas Tan y Bwlch yn gwneud y Wenynfa yn hunangynhaliol.

Rydym yn ceisio annog aelodau sydd â phrofiad blwyddyn o leiaf o gadw gwenyn i ymuno â'r Tîm Gwenynfa. Mae gennym rota sy'n gweithredu o fis Ebrill i fis Medi. Mae dau aelod (fel arfer un gwenynwr profiadol ac un llai profiadol) yn cael eu dyrannu i ddau slot wythnosol sy'n dod o gwmpas bob 12 wythnos - gan wneud 3 neu 4 slot y flwyddyn.

Mae'r rota yn cael ei threfnu o gwmpas argaeledd ond rydym yn ceisio cadw'r parau gyda'i gilydd. Yn ystod mis Ebrill hyd Fehefin gofynnir i'r parau fynychu'r gwenyn ddwywaith yn ystod eu slot fel y gallant ymgymryd â rheolaeth haid yn ôl yr angen. O fis Gorffennaf ymlaen fel arfer, dim ond presenoldeb unwaith yn ystod eu slot sydd angen. Mae gennym hefyd dîm bach sy'n edrych ar ôl y gwaith cynnal a chadw tiroedd. Os oes unrhyw aelod sydd â diddordeb mewn ymuno â'r naill dîm neu'r llall, yna cysylltwch â Rheolwr y Wenynfa, John Townsend, ar 01341 430 262.