Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Dyma restr o lyfrau a all fod o ddiddordeb. Mae'r adolygiad byr yn rhoi barn yr aelod(au) a wnaeth ei ddarllen, nid y Gymdeithas o angenrheidrwydd.

Haynes Bee ManualClaire & Adrian Waring - Haynes Publishing
Llawlyfr rhagorol a chyflawn o gam i gam i gadw gwenyn. Llawn o ffotograffau ac wedi ei ysgrifennu yn dda iawn.

Guide to Bees and Honey - Ted Hooper - Northern Bee Books
Llawlyfr cyffredinol da i gadw gwenyn (yn arbennig i ddechreuwyr). 2010 yw'r argraffiad diweddaraf.

The Buzz about Bees - Jürgen Tautz - Springer
Llyfr rhagorol am wenyn a'u bioleg. Yn cynnwys ffotograffau gwych. Ychydig o wybodaeth am gadw gwenyn. Braidd yn ddrud.

A World Without Bees - Alison Benjamin and Brian McCallum - Guardian Books
Llyfr hawdd ei ddarllen am y problemau sy'n wynebu gwenyn a gwenynwyr o gwmpas y byd, a chanlyniadau colli'r boblogaeth o wenyn.

Practical Beekeeping - Clive de Bruyn - Crowood Press
Llawlyfr rhagorol i gadw gwenyn a'u rheoli - yn arbennig i ddechreuwyr.

The Bee-friendly Beekeeper - David Heaf - Northern Bee Books
Ymchwiliad cynhwysfawr i ddull cynaliadwy o gadw gwenyn. Yn canolbwyntio ar y cwch Warré fel dull ymarferol a rhesymol o ran costau o gadw gwenyn a dewis gwahanol i gychod ffrâm. Mae'r llyfr yn cynnwys ffotograffiaeth wych ac yn gwneud i chi feddwl.