Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

BWYDO GWANWYN EFO CANDI

Nid yw bwydo'n angenrheidiol yn y gwanwyn oni bai eich bod yn amau prinder mel yn y cwch.

Rhowch dameidiau bach ar y tro, 75 x 75 x 5mm dyweder gan aros i hwn gael ei fwyta cyn rhoi rhagor. Gellir gosod y darnau tenau yma ar ben y fframiau deor yn y canol fel eu bod ar gael yn hawdd i'r gwenyn. Dylai'r darnau tenau ffitio i ofod gwenynen neu gellir defnyddio codwr bychan.

Mae candi yn well na sirop yn y gwanwyn i osgoi cyflwyno dŵr a gwlybaniaeth i'r cwch. Bydd candi yn amsugno rhywfaint o wlybaniaeth. Mewn tywydd gwlyb/oer gall candi fynd yn wlyb neu'n wlyb iawn. Gall hyd yn oed ddechrau diferu gan ladd clwstwr bach, felly dim ond ychydig ar y tro piau hi.

Dechreuir bwydo candi fel arfer yn Chwefror neu Fawrth fel y daw'r gwenyn yn fwy bywiog a gellir parhau i ychwanegu ychydig o hyd nes daw tywydd cynnes a blodau ddiwedd Ebrill/Mai.

Mae ffondant yn ddewis gwahanol i gandi a gellir ei brynu gan gyflenwyr gwenynwyr.


Photograph Photograph Photograph