Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Gymdeithas gallwch anfon atom.

Fel arall gallwch ffonio Susan Townsend ar 01341 430262, a chael sgwrs hefo hi.

Os hoffech ymuno, gweler ein tudalen 'Aelodaeth'.

Heidiau

Os bydd gennych haid ac am ei symud gall y canlynol fedru eich helpu:

  • Carys Edwards on 07801 706134 ar gyfer ardal Merioneth
  • Emyr Puw on 01678 540654 ar gyfer ardal Bala/Corwen
  • John Townsend on 01341 430262 i'r gogledd o Ddolgellau
  • Dylan Hughes on 01766 780065 ar gyfer ardal Talsarnau
  • Darren Walters on 01766 549179 ar gyfer ardal Harlech
  • Derek Munday on 01341 280884 (ffôn symudol: 07860 963865) ar gyfer ardal Abermaw
  • Paul Aslin on 01341 250882 i'r de o Ddolgellau
  • Wilma Senior on 01341 250294 (ffôn symudol: 07852 216975) ar gyfer ardal Llwyngwril
  • Martin Jones on 07909 941236 ar gyfer ardal Tywyn/Pennal
  • Mark Tiramani on 01650 511970 ar gyfer ardal Llanwrin

Sylwer na fyddwn yn gallu symud gwenyn o ffabrig adeilad mae'n debyg.

Image
Image

Ysgrifennwyd y safle mewn HTML 4.01 Transitional, CSS 2.1, a Javascript. Dilyswyd y tudalennau gan W3C. Profwyd y safle ar gyfer porwyr Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari ac Opera. Anfonwch adroddiad am unrhyw wall trwy'r cyfleuster e-bost uchod.