Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Gymdeithas gallwch anfon atom.

Fel arall gallwch ffonio Pauline Aslin ar 01341 250882, a chael sgwrs hefo hi.

Os hoffech ymuno, gweler ein tudalen 'Aelodaeth'.

Heidiau

Os bydd gennych haid ac am ei symud gall y canlynol fedru eich helpu:

  • Emyr Puw ar 01678 540654 yn ardal Bala/Corwen
  • John Townsend ar 01341 430262 i'r gogledd o Ddolgellau
  • Paul Aslin ar 01341 251340 i'r de o Ddolgellau
  • Derek Munday ar 01341 280884 (ffôn symudol: 07860 963865) ar gyfer ardal Abermaw

Sylwer na fyddwn yn gallu symud gwenyn o ffabrig adeilad mae'n debyg.

Diolch yn fawr i Gronfa Gymunedol Parc Cenedlaethol Eryri am grant i ail ysgrifennu rhan Gymraeg y wefan hon.

Image
Image

Ysgrifennwyd y safle mewn HTML 4.01 Transitional, CSS 2.1, a Javascript. Dilyswyd y tudalennau gan W3C. Profwyd y safle ar gyfer porwyr Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari ac Opera. Anfonwch adroddiad am unrhyw wall trwy'r cyfleuster e-bost uchod.