Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

POLISI PREIFATRWYDD

MAE'R POLISI PREIFATRWYDD HWN YN CAEL EI GYMHWYSO I AELODAU CYMDEITHAS GWENYNWYR MEIRIONNYDD (CGM). MAE'N EGLURO SUT RYDYM YN PROSESU GWYBODAETH BERSONOL AMDANOCH MEWN PERTHYNAS AG AELODAETH EIN CYMDEITHAS.

Mae Cymdeithas Gwenynwyr Meirion (CGM) yn sefydliad aelodaeth ar gyfer gwenynwyr yn yr ardal leol. Yn ei dro, mae CGM yn aelod o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru (CGC) ac mae'n gweithredu fel asiant ar gyfer casglu tanysgrifiadau a phremiymau ar gyfer Bee Diseases Insurance Ltd (BDI). Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i holl weithgareddau CGM. I ddibenion y datganiad hwn cyfeirir at aelodau, boed yn unigolion, canghennau neu grwpiau eraill fel 'aelodau'

Rydym yn cynnal safonau cyfrinachedd uchel yngl?n â'r wybodaeth bersonol a roddwyd i ni gan ein haelodau. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi ei baratoi i'ch hysbysu o'n polisïau ac arferion sy'n ymwneud â chasglu, prosesu a diogelu eich gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei ddefnyddio mewn perthynas â'n gweithgareddau o fewn CGM

I weld y Polisi Preifatrwydd llawn, cliciwch yma.