Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Digwyddiadau Nesaf ...

Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd am ddod i unrhyw un o'r cyfarfodydd isod. Cliciwch am fap o leoliad Neuadd Bentref Llanelltud, Llanelltud, LL40 2TA . Defnyddiwch y dudalen 'Cysylltwch â Ni' i gael rhagor o wybodaeth am gyfarfodydd 'Ymweliad Cartref'.

Dydd Llun 23ain Ionawr 2017 - 7.30pm - Neuadd Bentref Llanelltud - Paul Aslin, Training Officer -'Paratoi ar gyfer y tymor nesaf>

Dydd Llun 20fed Chwefror 2017 - 7.30 pm - Neuadd Bentref Llanelltud - Laura Jones - 'Gwenyn mêl - eu baenoriaethau chwilio am fwyd'

Dydd Iau 23ain Mawrth 2017 - 7.30 pm - Neuadd Bentref Llanelltud - Lynfa Davies, Meistr Wenynwr - 'Cnewyllyn - eu defnydd, eu rheolaeth a'u sejydlu

25ain Chwefror, lleg Mawrth, laf Ebrill a'r 22ain Ebrill 2017 - Cwrs Dechreuwyr CGM

Dydd Sadwrn, 8fed Ebrill 2017 - 2.00pm - Gwenynfa'r Gymdeithas 'Ymweliad Cartre' - Plas Tan y Bwlch - cyfarfod yn y maes parcio isaf

Dydd Sadwrn 13 Mai 2017 - 2.00pm - 'Ymweliad Cartre' - Mark Tiramani - Llanwrin

Dydd Sadwrn, Mehefin 17eg 2017 - 2.00pm - Ymweliad Cartre' - Bob Allen - Bryncrug

Dydd Dydd Sul, Gorffennaf 16eg 2017 - 2pm - Ymweliad Cartre' - George a Hilda Kay - Bontddu

Dydd Sadwrn 12 Awst 2017 2pm - 'Ymweliad Cartref' - William Owen - Pennal

Dydd Mercher, 23ain Awst 2017 - Sioe Sir Feirionnydd - Tywyn

Dydd Sadwrn, Medi 16eg 2017 - 2pm - Gwenynfa'r Gymdeithas 'Ymweliad Cartre' - Plas Tan y Bwlch - cyfarfod yn y maes parcio isaf

Dydd Llun 16eg Hydref, 2017 - 7.30pm - Neuadd Bentref Llanelltyd - 'Big Screen pollen and Bee Project'

Dydd Sadwrn, Rhagfyr, 2il 2017 - 2pm - Tachwedd Neuadd Bentref Llanelltyd - CCB 2017

Digwyddiadau Allanol:
Arddangosfa Fasnachol Gwenyn Mawrth 4ydd : Confensiwn CGC Mawrth 25ain
Confensiwn CGP Ebrill 7-9fed : Sioe Wanwyn Frenhinol Cymru (Tyddynwyr) Mai 20/21ain