Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Digwyddiadau Nesaf ...

Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd am ddod i unrhyw un o'r cyfarfodydd isod. Cliciwch am fap o leoliad Neuadd Bentref Llanelltud, Llanelltud, LL40 2TA . Defnyddiwch y dudalen 'Cysylltwch â Ni' i gael rhagor o wybodaeth am gyfarfodydd 'Ymweliad Cartref'.

Dydd Mawrth 22ain Ionawr 2019 - 7.30pm - Neuadd Bentref Llanelltud - Aslins ac eraill - 'Prosesu mêl'

Dydd Llun 18fed Chwefror 2019 - 7.30 pm - Neuadd Bentref Llanelltud - Vikki Mill - 'Garddio ar gyfer gwenyn a pheillwyr eraill'

Cwrs Dechreuwyr CGM: Dydd Sadwrn 9fed Mawrth, dydd Sadwrn 23ain Mawrth, Dydd Sadwrn 6ed Ebrill, dydd Sadwrn 27ain Ebrill

Dydd Iau 14eg Mawrth 2019 - 7.30 pm - Neuadd Bentref Llanelltud - John Goodwin - 'Arddangos Mêl'

Dydd Sadwrn 30ain Mawrth 2019 - Cynulliad Cymdeithas Gwenynwyr Cymru Yr Hen Neuadd Fwyd, Maes y Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru,Llanelwedd, LD2 3SY

Dydd Sadwrn 20fed Ebrill 2019 - 2.00pm - Gwenynfa'r Gymdeithas 'Ymweliad Cartre' - Plas Tan y Bwlch - cyfarfod yn y maes parcio isaf

Dydd Sadwrn 18fed Mai 2019 - 2.00pm - 'Ymweliad Cartre' - Talsarnau

Dydd Sul 16eg Mehefin 2019 - 2.00pm - 'Ymweliad Cartre' - Llidiardau, Bala

Dydd Sul 7fed Gorffennaf 2019 - 2.00pm - 'Ymweliad Cartre' - Ganllwyd

Dydd Sul 25ain Awst 2019 2.00pm - 'Ymweliad Cartre' - Llanuwchllyn

Dydd Mercher 28ain Awst 2019 - Sioe Sir Meirion - Harlech

Dydd Sul 15fed Medi 2019 - 2.00pm - Gwenynfa'r Gymdeithas 'Ymweliad Cartre' - Plas Tan y Bwlch - cyfarfod yn y maes parcio isaf

Dydd Llun 21ain Hydref 2019 - 7.30pm - Neuadd Bentref Llanelltyd - Siaradwr - i'w drefnu

Dydd Iau, 21ain Tachwedd 2019 - 7.00pm - Neuadd Bentref Llanelltyd - CCB 2019