Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Digwyddiadau Nesaf ...

Mae croeso cynnes i unrhyw un sydd am ddod i unrhyw un o'r cyfarfodydd isod. Cliciwch am fap o leoliad Neuadd Bentref Llanelltud, Llanelltud, LL40 2TA . Defnyddiwch y dudalen 'Cysylltwch â Ni' i gael rhagor o wybodaeth am gyfarfodydd 'Ymweliad Cartref'.

Dydd Llun 23ain Ionawr 2018 - 7.30pm - Neuadd Bentref Llanelltud - Clive Hudson - 'Gwenyn mêl gwyllt Eryri'

Dydd Llun 19eg Chwefror 2018 - 7.30 pm - Neuadd Bentref Llanelltud - Mark Tiramani - 'Paill a gwenyn o dan y microsgop'

Cwrs Dechreuwyr CGM: Dydd Sul 4dd Mawrth, dydd Sadwrn 10fed Mawrth, Dydd Sadwrn 14eg Ebrill, dydd Sadwrn 5ed Mai

Dydd Iau 22ain Mawrth 2018 - 7.30 pm - Neuadd Bentref Llanelltud - Clive Faulkner - 'Gwenyn ormes a peillwyr eraill'

Dydd Sadwrn, 21ain Ebrill 2018 - 2.00pm - Gwenynfa'r Gymdeithas 'Ymweliad Cartre' - Plas Tan y Bwlch - cyfarfod yn y maes parcio isaf

Dydd Sul 20fed Mai 2018 - 2.00pm - 'Ymweliad Cartre' - Taicynhaeaf

Dydd Sul 17eg Mehefin 2018 - 2.00pm - 'Ymweliad Cartre' - Llanwchllyn

Dydd Sul 22ain Gorffennaf 2018 - 2.00pm - 'Ymweliad Cartre' - Arthog

Dydd Sadwrn 18fed Awst 2018 2.00pm - 'Ymweliad Cartre' - Corris

Dydd Mercher, 22ain Awst 2018 - Sioe Sir Meirion - Dathlu 150 mlynedd - Rhug, Corwen

Dydd Sadwrn, 16eg Medi 2018 - 2.00pm - Gwenynfa'r Gymdeithas 'Ymweliad Cartre' - Plas Tan y Bwlch - cyfarfod yn y maes parcio isaf

Dydd Llun 22ain Hydref, 2018 - 7.30pm - Neuadd Bentref Llanelltyd - Laura Jones - Y diweddaraf ar y prosiect Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru - 'Gwenyn mêl - eu baenoriaethau chwilio fwyd'

Dydd Ian 22ain Tachwedd 2018 - 7.00pm - Neuadd Bentref Llanelltyd - CCB 2018