Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Aelodaeth

Aelodau newydd: Rydym yn awyddus iawn i aelodau newydd ymuno â ni. Nid yw o bwys os ydych wedi dechrau cadw gwenyn eto, neu eich bod wedi bod wrthi ers tro, gan fod ein haelodau yn amrywio o ddechreuwyr hyd at rai profiadol iawn.

Pam ymaelodi?

  • Cael help a chyngor gan aelodau eraill
  • Mynd i 'Ymweliadau Cartref' a chael profiad ymarferol o gychod aelodau eraill
  • Ymweld â'n gwenynfa a chael profiad ymarferol gan aelodau o dîm y wenynfa
  • Cael defnyddio llyfrgell o lyfrau a DVD's y Gymdeithas
  • Defnyddio offer y Gymdeithas. I weld beth sydd ar gael cliciwch yma
  • Aelodaeth gysylltiol o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru - mae'r manteision yn cynnwys: yswiriant trydydd parti ac afiechydon gwenyn, a chylchgrawn chwarterol.

Aelodau presennol Rydym yn awr yn defnyddio'r un ffurflen ar gyfer aelodau newydd ac adnewyddu aelodaeth.

Ffurflen Aelodaeth Gallwch lawrlwytho ac argraffu'r Ffurflen Aelodaeth ar ffurf Word trwy glicio yma.

Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen, anfonwch hi trwy'r post at: George Kay, Trysorydd Cymdeithas Gwenynwyr Sir Feirionnydd, Bryn-y-Groes, Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2UP.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth gallwch anfon at George Kay, neu gallwch ei ffonio ar 01341 430219