Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Adnoddau:

Photograph

Mae aelodaeth o CGM yn darparu nifer o adnoddau defnyddiol:

 • Cael help a chyngor gan aelodau eraill
 • Mynd i 'Ymweliadau Cartref' a chael profiad ymarferol o gychod aelodau eraill
 • Ymweld â'n gwenynfa a chael profiad ymarferol gan aelodau o dîm y wenynfa
 • Cael defnyddio llyfrgell o lyfrau a DVD's y Gymdeithas
 • Defnyddio offer y Gymdeithas
 • Aelodaeth gysylltiol o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru - mae'r manteision yn cynnwys: yswiriant trydydd parti ac afiechydon gwenyn, a chylchgrawn chwarterol. Noder: Mae'ch Yswiriant Cyfrifoldeb Cyhoeddus a sicrwydd yswiriant BDI yn dod i ben pan fydd eich aelodaeth yn dod i ben ar 31 Rhagfyr. Amod yr yswirwyr yw nad yw yswiriant newydd yn cychwyn hyd y dydd y bydd eich tanysgrifiad aelodaeth yn cael ei dderbyn gan CGM. Hefyd, bydd eich BDI yn annilys os oes gennych fwy o gychod na'r nifer yr ydych yn eu hyswirio. Am fwy o wybodaeth am BDI cysylltwch â George Kay ar 01341 430219.

Llyfrau a DVDau:

Am restr gyfredol o lyfrau a DVDau ar gyfer aelodau cliciwch yma. I fenthyg copi cysylltwch efo Paul Aslin ar 01341 250882.

Offer CGM:

Photograph

Mae'r offer canlynol ar gael i aelodau:

 • buddai rheiddiol trydan 9 ffrâm, buddai rheiddiol llaw 9 ffrâm a buddai rheiddiol llaw 4 ffrâm
 • Gwasgwr grug
 • Offer gwneud canhwyllau
 • 2 ficrosgôb, 1 refractometer
 • Gwisgoedd gwenyn - benthyciad tymor byr yn unig
 • Taflunydd Fideo a Byrddau Arddangos ar gyfer cyflwyniadau'n ymwneud â gwenyn yn unig

I fenthyg offer cysylltwch efo John Townsend ar 01341 430262.