Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Grantiau a rhoddion:

Rhoddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri grant o'u cronfa CAE (Cronfa Arbrofol Eryri) tuag at gynhyrchu'r ffilm.

Plas Tan y Bwlch yw Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri ym Maentwrog, Gwynedd. Mae gan Wenynwyr Meirionnydd eu gwenynfa ar dir y safle. Cyflenwodd y Ganolfan wybodaeth dechnegol a benthycwyd offer i ni.

Rhoddodd Magnox grant o'u cynllun economaidd-gymdeithasol tuag at adeiladu cwch gwenyn y plant.

Cyfrannodd Huws Gray (Dolgellau) a Wynnstay (Dolgellau) tuag at gost y deunyddiau ar gyfer cwch gwenyn y plant.

Mae C. Wynne Jones yn fusnes teuluol yn Nyffryn Clwyd ger Rhuthun, Sir Ddinbych sy'n gwerthu offer gadw gwenyn, poteli a jariau gwydr.

Mae BeeCraft yn gyfnodolyn misol sy'n darparu'r syniadau a'r ymchwil diweddaraf ar gadw gwenyn ar gyfer dechreuwyr a gwenynwyr profiadol.


Gwobrau raffl:

Llawer o ddiolch i'r rhai sydd wedi cefnogi'r prosiect hwn drwy roddi gwobrau ar gyfer ein rafflau: Maisemore Apiaries, Swienty, Fritz, Gwenyn Donegal, Beezz Becky, The Shop Bee, Cyflenwadau Cadw Gwenyn Rhan Amser, Bee Hive Bits, BB Wear, Compak, Simon the Beekeeper and BCW ((Amaethyddiaeth).

Yn olaf:

Diolch i chi Buzz Works am adael i ni ddefnyddio rhai o'u taflenni gwybodaeth ac i nifer o aelodau Gwenynwyr Meirionnydd a roddodd help ymarferol sylweddol ac amser tuag at y prosiect - diolch yn fawr i chi i gyd!