Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Awgrymiadau da mis Ebrill ...

 • Cyn gynted ag y bydd hi'n ddigon cynnes (16ºC) dechreuwch archwilio pob un o'ch cychod a gwirio:
  1. A yw'r frenhines yn dodwy?
  2. A yw'r cwch yn cynyddu?
  3. A oes gan yr haid ddigon o le?
  4. A oes digon o fwyd ar gael?
  5. A oes unrhyw gelloedd breninesau?
  6. A oes unrhyw arwyddion o afiechyd?
  Os bydd angen cymrwch gamau addas.

 • Meddyliwch pa ddull o reoli haid yr ydych am ei ddefnyddio.

Awgrymiadau da mis Mai ...

 • Cynhaliwch archwiliadau bob 7 diwrnod i chwilio am gelloedd breninesau gwag gyda larfa a chymryd camau rheoli haid
 • Gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o lofftydd mêl ac ychwanegwch nhw cyn bod ar y gwenyn eu hangen
 • Gwnewch yn siŵr bod gennych offer casglu heidiau wrth law a rhywle i roi unrhyw heidiau
 • Meddyliwch a ydych am gymryd cnwd gwanwyn o fêl.

Awgrymiadau da mis Mehefin ...

 • Tynnwch fêl y gwanwyn o'r cwch os bydd angen
 • Gwyliwch am brinder bwyd y mis hwn a rhoi bwyd os bydd angen. Tynnwch lofftydd mêl os byddwch yn gwneud hyn i osgoi gweld y siwgr yn cael ei storio yn y fframiau
 • Daliwch i gadw golwg ar y cychod am heidiau a'u rheoli os bydd angen
 • Gall varroa ddechrau cynyddu dros y misoedd nesaf felly gwiriwch nad yw'n mynd allan o reolaeth. Mae'r brif driniaeth ym mis Awst ar ôl tynnu'r cnwd o fêl.