Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Awgrymiadau da Ionawr a Chwefror ...

  • Cadwch lygad am varroa a defnyddiwch asid lactig neu ocsalig os bydd angen
  • Gwiriwch fod y cwch ac unrhyw amddiffyniad rhag rheibwyr yn gyfan yn arbennig ar ôl tywydd gwyntog
  • Gwiriwch nad yw'r fynedfa wedi ei chau gan eira neu weddillion fel gwenyn marw
  • Meddyliwch sut y gallwch wella eich sgiliau at y flwyddyn newydd.

Awgrymiadau da mis Mawrth ...

  • Gwiriwch am weithgaredd gwenyn tu allan i'r cwch. Dylai'r gwenyn fod yn dechrau casglu paill, ac efallai, ychydig o neithdar. Mae cyflenwad cyson o baill ar ddiwrnod cynnes yn arwydd da o fagu
  • Dyma'r mis pan all heidiau farw o newyn, felly rhowch gandi (gweler Awgrymiadau da - Candi) neu sirop, os bydd angen
  • Os yw'r tywydd yn ddigon cynnes, gwiriwch am ddeoriad a'r storfeydd, ond byddwch yn ofalus iawn na fyddwch yn oeri'r deoriad. Yn ddelfrydol, arhoswch am dymheredd o 16ºC
  • Pan fydd gennych gychod cryf prysur gallwch dynnu'r rhwystrau llygod yn hwyrach yn y mis.

Awgrym Da Ychwanegol at y Gaeaf ...

  • Mewn tywydd rhewllyd y mae'n amser da i symud cychod os bydd angen. Mewn tywydd oer gyda thymheredd tua 0ºC gall cychod gael eu symud am bellter byrrach na fyddai'n bosibl yn yr Haf - hyd yn oed un metr - a bydd y gwenyn yn gallu ail ganfod eu cyfeiriad pan fyddant yn hedfan eto. Gwisgwch benrwyd gan y gall rhai gwenyn hedfan allan!