Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Awgrymiadau da mis Gorffennaf ...

 • Ychwanegwch lofftydd mêl cyn bod ar y gwenyn eu hangen
 • Gwnewch yn siŵr nad yw'r mynedfeydd yn rhy fawr i atal dwyn gan wenyn eraill a gwenyn meirch
 • Gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl offer y bydd arnoch eu hangen i dynnu'r mêl
 • Cadwch lygad am varroa i sicrhau nad yw'n mynd allan o reolaeth. Mae'r brif driniaeth ym mis Awst ar ôl tynnu'r cnwd o fêl.

Awgrymiadau da mis Awst ...

 • Tynnwch y mêl yn gynnar yn y mis
 • Gwnewch yn siŵr fod gan y gwenyn ddigon o fwyd
 • Gwnewch yn siŵr bod y llofftydd mêl yn lân a sych, ac wedi eu diogelu rhag y cwyrwyfyn
 • Rhowch driniaeth varroa yn ôl y gofyn.

Awgrymiadau da mis Medi ...

 • Gwiriwch faint o fêl sydd wedi ei storio
 • Ychwanegwch sirop yn ôl y gofyn
 • Dysgwch ddweud faint o storfeydd sydd mewn cwch trwy deimlo'r pwysau
 • Tynnwch wahanlen y frenhines os yw'r llofftydd mêl wedi eu tynnu ac yn lân
 • Gwiriwch fod y driniaeth varroa wedi gweithio.