Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Awgrymiadau da mis Hydref ...

 • Tynnwch unrhyw ddysglau rheoli varroa gwag
 • Gwiriwch faint o varroa sy'n syrthio ar ôl i'r driniaeth ddod i ben
 • Gorffennwch ychwanegu bwyd yn ôl y gofyn
 • Gosodwch rwystrau llygod, os oes angen
 • Meddyliwch am ddiogelu rhag cnocell y coed.

Awgrymiadau da mis Tachwedd ...

 • Cadwch lygad ar y gwiddon sydd wedi syrthio yn naturiol os na wnaethoch hynny ym mis Hydref
 • Cynlluniwch driniaeth arall ar gyfer varroa os bydd angen
 • Gwiriwch fod y cwch ac unrhyw amddiffyniad rhag rheibwyr yn gyfan ar ôl tywydd gwyntog
 • Gwiriwch nad yw'r fynedfa wedi ei chau gan eira neu weddillion fel gwenyn marw
 • Gorffennwch lanhau, diheintio a storio offer dros ben
 • Dechreuwch adolygu eich cynnydd a chynllunio'r tymor nesaf.

Awgrymiadau da mis Rhagfyr ...

 • Cadwch lygad am varroa a defnyddiwch asid lactig neu ocsalig os bydd angen
 • Gwiriwch fod y cwch ac unrhyw amddiffyniad rhag rheibwyr yn gyfan yn arbennig ar ôl tywydd gwyntog
 • Gwiriwch nad yw'r fynedfa wedi ei chau gan eira neu weddillion fel gwenyn marw
 • Meddyliwch sut y gallwch wella eich sgiliau at y flwyddyn sydd o'ch blaen.