Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd

Croeso i wefan Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd. Cymdeithas fechan o wenynwyr ydyn ni yn hen Sir Feirionnydd yn ne Gwynedd. Mae Meirionnydd bron yn gyfangwbwl o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Rydyn ni'n griw bach anffurfiol, yn falch o dderbyn aelodau newydd boed nhw'n ddechreuwyr neu'n hyddysg mewn cadw gwenyn. Byddwn yn cwrdd bob mis trwy'r flwyddyn - yn yr haf yng nghartrefi aelodau ac yn y gaeaf yn Neuadd Bentref Llanelltyd ger Dolgellau.

The MBKA welcomes you to our Website. We are a small beekeeping association in the historic old county of Merioneth which covers the southern part of Gwynedd. Much of Merioneth is in the Snowdonia National Park. We are an informal group who welcome new members, whether they are beginners or old hands! We meet monthly throughout the year - in the summer period at members' homes and in the winter at Llanelltyd Village Hall near Dolgellau.

Cymraeg Botwm
English Button

Merioneth Beekeepers' Association